Konvenčné ale aj
Ekologické riešenia
Poradenstvo a služby
Hľadanie nových riešení

Poskytovanie poradenských služieb v oblasti aplikácie a výberu vhodných organických hnojív pre pestovateľov konvenčnom a organickom poľnohospodárstve ako aj  odborné poradenstvo v oblasti nakladania s odpadmi a vedľajšími produktami z poľnohospodárskej a potravinárskej výroby.

Aktuality pre vás
Novinky v poľnohospodárstve

Jedným zo zámerov spoločnosti je informovať klientov o nových trendoch v konvenčnom a ekologickom poľnohospodárstve, možnostiach využitia produktov z ponuky spoločnosti a prinášať na trh nové produkty z iných oblastí priemyslu.

Galéria

Kontaktujte nás

Hospodárstvo
Potrebujem