Obchod s hnojivami

- tekuté a tuhé organické hnojivá pre konvenčné a ekologické poľnohospodárstvo.

Sprostredkovanie obchodu

- hľadanie spojení medzi predávajúcim a kupujúcim so zreteľom na spájanie serióznych obchodných partnerov.

Obchod s agrokomoditami a krmovinami

- vedľajšie produkty z potravinárskej výroby

Aplikácia hnojív

- zabezpečenie aplikačných služieb pri aplikácii tekutých alebo tuhých hnojív a pôdnych pomocných látok

Poradenstvo v oblasti odpadov a nových produktov

- hľadanie uplatnenia vedľajších produktov alebo odpadov z potravinárskej alebo inej priemyselnej výroby.  Príprava a zabezpečenie potrebnej dokumentácie podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky.