BIO-FER

Dokumenty

BIO-FER

Popis

Spoločnosť  Baromfi-Coop Kft.  Ako jediná v Európe  vyvinula špeciálnu  technológiu  zabezpečujúcu stálosť  kvalitatívnych  ukazovateľov pri spracovaní   slepačieho trusu. Technologický  proces  začína  regulovanou  a kontrolovanou  fermentáciou.  Takto získaný vyzretý  organický materiál – slepačí  trus  po vysušení a finálnej sterilizácii, využívame  vo  výrobnom procese ako základnú surovinu pre  interné použitie  resp. pre finálnych  odberateľov. Slepačí trus ako  základná suroviny okrem hlavných  makrobiogénnych prvkov  (N,P,K) obsahuje  širokú škálu  mikroelementov  a stopových prvkov, ktorých aplikácia do  pôdy  je  nevyhnutná, ale  zároveň ekonomicky náročnejšia v porovnaní s náhradou a aplikáciou  živín klasickými  priemyselnými  hnojivami. 

Na Slovensku  je výhradný dovozca spoločnosť  Sunflower  s.r.o., so sídlom  v Dunajskej Strede a skladom vo Veľkých Kosihách  www.sunflower-ds.sk s ktorým úzko spolupracujeme  pri doporučení vhodného typu hnojiva a dávky  farmárom v ekologickom  ako aj  konvenčnom pestovaní plodín. 

 

 

Charakteristika  produktu  

Fermentovaný slepačí trus (ekologický systém poľnohospodárstva)

 

Granulovaný fermentovaný slepačí trus predstavuje plnohodnotné hnojivo s pridanou hodnotou vhodné v rámci systému ekologického ako aj  konvenčného poľnohospodárstva.

Pridaná hodnota materiálu spočíva predovšetkým v obsahu organických látok, ktoré priaznivým spôsobom ovplyvňujú nie len rozvoj pôdneho mikroedafónu, teda húb a mikroorganizmov ale vplývajú aj na celkové pH pôdy, štruktúrnosť pôdyprijateľnosť živín z pôdy a vodný režim. Organické látky obsiahnuté v hnojive sú predpokladom znovuobnovenia pôdneho života a tak zvýšenia pôdnej úrodnosti ako jedného z limitujúcich intenzifikačných faktorov súčasnosti.

 

Procesom presne riadenej fermentácie dosiahol výrobca kvalitné, stabilné a predovšetkým sterilné organické hnojivo, ktoré je nie len prekurzom ale i zdrojom aktívnych enzýmov pôsobiacich pozitívne na pestovanú plodinovú kultúru. 

Na účinky týchto hnojív je možné pozerať sa z dvoch smerov, primárne z výživového hľadiska, kde sa materiál predstavuje ako zdroj makroprvkov N, P, K  a mikroprvkov ale  i z pohľadu biostimulácie, kde možno hnojivu pripísať účinky na zvýšenie odolnosti pestovaných kultúr voči biotickým a abiotickým vplyvom, predovšetkým suchu a výrazne ovplyvňuje zdravotný stav porastu.

 

Aplikácia  

Aplikácia hnojiva je značne zjednodušená jeho peletizáciou a tak je na aplikáciu možné využiť klasické rozmetadlá. Odporúčaným termínom aplikácie je termín predsejbový, pri príprave pôdneho lôžka, orientačne 10 dní vopred so zapravením do hĺbky 10-20 cm v závislosti od agrotechniky alebo pod pätu pri sejbe. Odporúčané aplikačné dávky sa pohybujú na úrovni 0,6-2,0 t. Pri bilancii dusíka treba zohľadniť aj „priming efekt“ baktérii, ktoré vďaka zdroju vysokokvalitných organických látok poskytnú rastlinám dostupný dusík v priebehu jarných mesiacov, primárne v mesiaci máj. 

 

www.sunflower-ds.sk/hnojiva/organicke-hnojiva

 

V rámci ekologického systému sa  dodávajú  tri typy hnojiva :

4-3-3 NPK BIO-FER Natur fermentovaný hydinový trus ( organické hnojivo) – hnojivo je vhodné pre všetky kultúrne plodiny, pre všetky typy pôd. Odporúča sa i následné prihnojenie počas vegetácia hnojivom s obsahom dusíka avšak nie je to nevyhnutne nutné. 

 

5,5-3-2,5 NPK BIO-FER NATUR EXTRA fermentovaný hydinový trus, (organické hnojivo) – hnojivo sa odporúča aplikovať predovšetkým na parcely s výrazným nedostatok fosforu a pod plodiny náročné na fosfor.

 

3-2,5-11 NPK BIO-FER  KÁLI SULF fermentovaný  hydinový trus (organické hnojivo) - hnojivo so zvýšeným obsahom fosforu a draslíka vhodné predovšetkým pre draslomilné plodiny, prípadne pre pôdy s vysokou zásobou horčíka.


                     BIO FER NATUR

                BIO FER NATUR EXTRA


pH                                                                            

7,4

pH               

7,2

Organické látky (m/m%)                                 

72

Organické látky (m/m%)                            

73

Dusík (m/m %)                                                  

4

Dusík (m/m %)                                                       

5,5

Fosfor (P2O5)  (m/m %)                                

3

Fosfor (P2O5)  (m/m %)                                    

3

Kalium (K2O) (m/m )%                                      

3

Kalium (K2O) (m/m )%                               

2,5

Ca( m/m) %                                                               

6

Ca( m/m) %                                                        

6

Mg (m/m ) %                                                             

0,5

Mg (m/m ) %                                                    

0,5

S (m/m) %                                                                

1

S (m/m) %                                                    

1

                     BIO FER KÁLI SULF


pH                                                                                          

7,69Organické látky (m/m%)                               

55Dusík (m/m %)                                                     

3Fosfor (P2O5)  (m/m %)                                  

2,5Kalium (K2O) (m/m )%                                   

11Ca( m/m) %                                                           

7Mg (m/m ) %                                                       

0,5S (m/m) %                                                              

3
Hnojivo je dodávané v big-bagoch á 1000 kg. Stanovenie predajnej ceny hnojiva podlieha vývoju cien na trhu a tak je stanovená individuálne v závislosti od objemu a miesta dodanie. V prípade záujmu o vlastný odvoz je hnojivo k dispozícii na sklade spoločnosti Sunflower s.r.o. sklad Veľké Kosihy