BIOADUSOL

Dokumenty

BIOADUSOL

Popis

BIOADUSOL je tekuté kvapalné organické hnojivo vznikajúce ako vedľajší produkt v potravinárskej výrobe. Jeho pôvod je v Rakúsku, kde má dlhoročnú tradíciu a teší sa obľube nie len u ekológov ale aj konvenčných spracovateľov. Vďaka skúsenostiam a praxi výrobca vytvoril receptúru miešania jednotlivých zložiek hnojiva aby sme získali jedinečné tekuté organické hnojivo s výnimočným obsahom základných živín v organickej forme a stopových prvkov. Okrem živín hnojivo obsahuje i biostimulačnú organickú zložku podporujúcu rozvoj pôdnych mikroorganizmov a pozitívne vplývajúcu na pôdnu štruktúrnosť a úrodnosť. 

BIOADUSOL je uznaný inštitúciou ÚKSÚP pre použitie v konvenčnom, aj v ekologickom systéme poľnohospodárstve a svojim zložením a účinnosťou dokáže konkurovať priemyselným hnojivám. 

BIOADUSOL je hnojivo vhodné nie len pre tradičné poľné plodiny pestované veľkoplošne ale má svoju tradíciu a uplatnenie i v špeciálnych plodinových kultúrach ako sú sady a vinice a tiež v zeleninárstve pri pestovaní koreňovej a hlúbovej zeleniny, výborné výsledky dosahuje i pri pestovaní špargle a drobného ovocia. 

BIOADUSOL - prémiové bio-hnojivo 

  • Je vyrobené z čisto prírodných zložiek
  • Pôsobí ako prirodzený aktivátor a stimulátor pôdneho mikroedafónu 
  • Pozitívne vplýva na vyrovnanosť a zapojenosť porastov 
  • Podporuje tvorbu humusu v pôde a tak i proces revitalizácie pôd
  • V porovnaní s inými organickými hnojivami uvádzanými na trh, má príjemnú sladkastú vôňu.

Obsah prvkov: 

Sušina min. 46 %

Organické látky v sušine min. 80 % 

Celkový dusík ako N min. 3 % 

Celkový fosfor ako P2O5 min. 2,5 %

Celkový draslík ako K2O min. 3 % 

Celkový horčík ako MgO min. 0,8 %

Obsah rizikových prvkov spĺňa zákonom stanovené limity. 

Termín a spôsob aplikácie

Hnojivo je najvhodnejšie aplikovať v rámci základného hnojenia pôdy, teda v období tesne pred založením porastu a to buď na strnisko predplodiny s následným zapravením formou podmietky. Hnojivo je možné aplikovať i tesne pred sejbou, neobsahuje inhibítory klíčenia. Hnojivo sa vyznačuje pozvoľným pôsobením živín, ktoré sa dokážu fixovať na pôdny sorpčný komplex, čím sa efektívne znižuje riziko vyplavenia z pôdy. Hnojivo je vhodné i na aplikáciu počas vegetácie a to skorých rastových štádiách. 

Aplikáciu odporúčame vykonávať ťahanými súpravami cisterny s hadicovým aplikačným ramenom, pričom je vhodné aby toto bolo vybavené mechanizmom umožňujúcim aplikáciu priamo do pôdy. 

Aplikačná dávka sa podriaďuje nitrátovej direktíve a požiadavkám pestovanej kultúry, spravidla a však pohybuje na úrovni 2-5 t/ha.