Vápenec

Dokumenty

Vápenec

Popis

Vápenec jemnne mletý, druh A

Produkt vzniká drvením a mletím prírodnej suroviny, vápenca. Vďaka jemnosti mletia sa vyznačuje vysokou účinnosťou už v prvom roku použitia. Produkt zlepšuje fyzikálno-chemické vlastnosti pôdy a výrazne ovplyvňuje kyslé pH pôdy. Predstavuje vhodný zdroj vápnika pre pôdy s veľmi vysokým obsahom Mg. Vápenec pozitívne ovplyvňuje štruktúrnosť pôdy, tvorbu drobných agregátov, podporuje tvorbu humusu a zvyšuje biologickú aktivitu pôdy. Týmto priaznivo pôsobí na úrodnosť pôdy. Okrem ornej pôdy je produkt možné aplikovať i na TPP.

Zobrazit príbalový leták